0

  • MENÚ 4

    2 nigiri salmón, 1 nigiri atún, 1 nigiri pez mantequilla, 1 nigiri langostino, 1 nigiri sepia, 4 spring salmón roll, 4 california salmón.

    13.50€