0

  • MENU 43

    1 NIGIRI SALMON, 1 NIGIRI DE ATUN, 1 NIGIRI LANGOSTINO, 1 NIGIRI PEZ MANTEQUILLA, 4 ROLL DE ATUN CON AGUACATE, 4 ROLL DE SALMON CON AGUACATE, 3 CHEESE SALMON CON AGUACATE, 3 CHEESE SALMON ROLL, 4 MAKI DE AGUACATE

    16.95€