0

  • Combinación XL

    4 nigiri salmón, 2 nigiri atún, 2 nigiri pez mantequilla, 1 nigiri sepia, 1 nigiri langostino, 3 sashimi salmón, 3 sashimi atún, 4 salmón roll normal.

    18.95€